Xe đi từ nội bài lên tam đảo

25 Tháng Mười, 2021
Xe đi từ nội bài lên tam đảo. Nhắc đến đi Vĩnh Phúc là nhắn đến thị trấn Tam Đảo trong mây, và cả hồ Đại Lải xanh ngát bạt ngàn, hay thành phố Vĩnh Yên sôi động. Dịch...