Giá gạch xây dựng cập nhật 10-03

Giá gạch xây dựng cập nhật 10-03

Giá gạch xây dựng cập nhật từ một số nhà sản xuất cũng như giá một số loại gạch như gạch nung và gạch không nung.   STT Sản phẩm Đơn vị Quy cách Đơn giá (VNĐ) 1 Gạch hồng...