Bàu Bàng (Bình Dương): Huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng

Bàu Bàng (Bình Dương): Huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng

15 Tháng Mười Hai, 2021
Với mục tiêu cũng như định hướng đến năm 2025 sẽ trở thành trung tâm công nghiệp đô thị phía Bắc của tỉnh, thời gian qua, huyện Bàu Bàng đã sáng tạo, mạnh dạn triển khai tiếp tục các...