Tôn Hoa Sen được sản xuất ở những nhà máy nào?

Tôn Hoa Sen được sản xuất ở những nhà máy nào?

Hiện tại, Tôn Hoa Sen được sản xuất tại các nhà máy sau: –       Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ Địa chỉ:  Đường số 1B, KCN Phú Mỹ I, TT Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tinh Bà Rịa Vũng...